Вівторок, 21 Травня, 2024

Пишемо магістерську роботу для ефективного захисту швидко: ТОП-3 поради

 Якісний текст магістерської роботи та її захист на «відмінно» – непросте завдання для студента, що має диплом бакалавра і певний досвід.

 Тема для магістерської роботи і як її обрати для простішого написання?

 Обираючи тему, треба спиратися на назву, яка б чітко формулювала завдання та межі дослідження які треба провести в магістерській роботі. Не варто обирати дуже загальну тематику магістерської – це типова помилка, яка не пришвидшить, а навпаки ускладнить написання. Такий підхід вимагатиме засвоєння великої кількості додаткового матеріалу і перечитування теоретичних розробок з питання як у періодичних, так і друкованих виданнях у значно більшому обсязі.

Виняток становитимуть роботи, які будуть написані студентами, що добре володіють темою та мають поліпшені знання в аналітичному напрямку. Також можна замовити всі види студентських робіт тут.

 Пропонуйте розв’язання проблеми, а не констатацію факту: від чого викладач буде у захваті?

 Якщо з темою визначились і вже є навіть начерк магістерської роботи, треба уважно дослідити питання. Викладачі завжди більш позитивно оцінюють роботи які не лише констатують факт наявність якоїсь проблеми, але і пропонують шляхи її розв’язку. Саме тому під час обрання теми для магістерської роботи треба взяти тематику, яка близька студенту і зрозуміла йому. Ці напрацювання допоможуть у фактичній реалізації здобутих знань, що і цінується саме у магістерській роботі. Якщо конкретного розв’язку досягти у певній проблемі неможливо або це потребує комплексного наукового дослідження, варто зосередитись на якісному аналізі поточної ситуації, а також:

  • пропонувати напрямки досліджень;
  • створювати обґрунтовані гіпотези;
  •  оприлюднювати практичні і теоретичні дані, що можуть бути корисними для інших дослідників теми.

Це покаже здатність майбутнього магістра до системного розв’язку проблем, пошуку науково обґрунтованих рішень в найскладнішій ситуації. Простий перелік проблем, накопичення як сказали б науковці, емпіричних даних нічого не змінює у здобутті знань, прості фіксує стан справ.

Якщо пропозиція у магістерській роботі з розв’язку наукової проблеми буде присутньою і вона буде обґрунтованою, це і стане позитивною відповіддю на питання щодо високої оцінки за роботу.

 Як обирати інформацію і складати текст без затримок

 Магістерські роботи зазвичай достатньо об’ємні і іноді можуть сягати 100 сторінок. Зрозуміло, що весь цей масив даних і аналітична інформація має бути систематизована. Щоб швидше виконати роботу, варто під час написання тексту:

  • перед початком написання роботи, скласти перелік використаної літератури і здобувати необхідну інформацію, посилатися на джерела виключно з нього, розширюючи перелік лише тоді, коли джерело є дуже цінним;
  •  триматися орієнтира щодо читання джерел і розширювати попередньо складений перелік використаної літератури в мінімальному обсязі, оскільки лаконічність викладу та обмеження джерел якісною вибіркою – це і є майстерність магістра;
  • під час написання тексту треба користуватись наперед визначеним «словником» куди включити найчастіше використані терміни, які пояснюють всі описані у роботі явища;
  • писати простими реченнями, намагаючись складати магістерську роботу з мінімальним застосуванням складних мовних конструкцій.

Коли опрацьовуються тексти джерел, варто робити фото, замітки чи класичні виписки. Повернення до джерел і їх точне цитування без такої роботи збільшить час написання тексту на 5-10%, оскільки це трудомісткий процес. А знайти необхідне джерело не завжди просто, оскільки це можуть бути не лише онлайн-видання наукових установ, але і паперові книги, яких може не бути у розпорядженні, коли в цьому є потреба.

Latest Posts

.,.,.,.,.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.